+ FÖR ETT KVALITATIVT LIV

NÄRING UTGÖR EN MYCKET VIKTIG DEL I VÅRA LIV. DEN PÅVERKAR AVSEVÄRT BÅDE VÅRT FYSISKA OCH PSYKISKA TILLSTÅND. TORRFODER – UTGÖR CA 80 till 100 % AV DET DAGLIGA NÄRINGSINTAGET. DÄRFÖR ÄR DET YTTERST VIKTIGT ATT VÄLJA EN FODERTYP SOM PÅ ETT OPTIMALT SÄTT TÄCKER HUNDENS ALLA SPECIFIKA BEHOV. FODRET NUTRICAN ÄR UTFORMAT AV EXPERTER FRÅN FÖRETAGET CANVIT OCH GRUNDAT PÅ MÅNGA ÅRS ERFARENHET I TILLVERKNING AV FODER OCH VITAMINPREPARAT. FODRETS SAMMANSÄTTNING HAR UTVECKLATS MED MAXIMAL HÄNSYN TILL ATT LÅNGSIKTIGT BEVARA HUNDENS HÄLSA OCH KONDITION.